प्रतिस्पर्धी पीसीबी निर्माता

blinded hole board

अन्धा भएका प्वाल

--तह-बोर्ड, बोर्ड-मोटाई: २.40०मिमि;

समाप्त भएको कपरको मोटाई: um 35um,

समाप्त: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

लेजर ड्रिलिंग प्वालको साथ अन्धा र ब्वाइर्ड प्वालहरू बोर्ड

Layer तह बोर्ड, बोर्ड मोटाई: १.80० मिमी;

समाप्त भएको कपरको मोटाई: um 35um,

समाप्त: ENIG