प्रतिस्पर्धी पीसीबी निर्माता

FR-4 Hard gold PCB

FR-4 हार्ड सुन PCB

दुई तह बोर्ड, बोर्ड मोटाई: 1.6mm;

समाप्त तामा मोटाई: 35um,

समाप्त: ENIG

gold plating PCB with CEM-3 material

CEM-3 सामग्रीको साथ गोल्ड प्लेटिङ पीसीबी

एक तह बोर्ड, बोर्ड मोटाई: 1.2mm;

समाप्त तामा मोटाई: 35um,

समाप्त: ENIG