प्रतिस्पर्धी पीसीबी निर्माता

FR-4 Hard gold PCB

FR-4 हार्ड गोल्ड पीसीबी

दुई तह बोर्ड, बोर्ड मोटाई: १.6 मिमी;

समाप्त भएको कपरको मोटाई: um 35um,

समाप्त: ENIG

gold plating PCB with CEM-3 material

CEM-3 सामग्रीको साथ गोल्ड प्लाटिंग पीसीबी

एउटा तह बोर्ड, बोर्ड मोटाई: १.२ मिमी;

समाप्त भएको कपरको मोटाई: um 35um,

समाप्त: ENIG